Пелетни котли Kepo в Сливен

Пелетни котли KEPO

Къде се произвеждат котлите Кепо?

Пелетните котли Kepo са местен продукт, произведен от компанията Кепо доо от Косйерич. Котлите се произвеждат от листова стомана с дебелина 3-5mm, произведена в Железара Смедерево, а съпътстващото оборудване е от Италия, Великобритания и Швейцария.

Необходимо ли е допълнително оборудване за въвеждане на котела в
експлоатация?

Котелът съдържа всички елементи, необходими за монтаж към централната отоплителна система: пълнещ и изпускателен вентил, предпазен вентил, разширителен съд и водна помпа. Ако искате да увеличите гаранцията от 2 на 5 години, е необходимо да инсталирате смесителен вентил с термична глава от 40° -70°C и така да осигурите дълъг експлоатационен живот на котела. С котела трябва да купите димоходни тръби, атестирани за пелетни котли и печки, и с тях да направите връзка между котела и комина.

Безопасно ли е използването на котела?

Котелът има многократна защита срещу прегряване. Първата степен на защита се извършва от електрониката, която няма да позволи температурата на водата да се повиши над 85°C, а втората степен на защита се осигурява от предпазния термостат, който прекъсва дозирането на пелети, когато котелът достигне критичната температура. Термостатът не позволява прегряване на котела, но съобщава за грешка и гаси котела.

Електрониката не позволява налягането в системата да бъде по-високо от 2,5 бара, нито по-малко от 0,6 бара. И в двата случая съобщава за грешка и гаси котела. В случай че по някаква причина електрониката не действа, котелът има предпазен вентил, който източва водата от системата при 3 бара и по този начин освобождава налягането.

Котелът има и вакуумен предпазен пресостат, чиято роля при запушване на димоходните тръби, както и в случай на лош поток на газовете през комина е да спре дозирането на пелети и да предотврати всяка възможност за проникване на дим от котела, да докладва за грешката и да изключи котела.

Котелът има и механичен вентил, който в случай на прекомерно налягане в горивната камера намалява налягането и по този начин предотвратява всякакви проблеми в по-нататъшната работа на котела.

Какъв тип котли предлагате?

Kepo има две серии котли, АЦ (с автоматично почистване на горелката) и МЦ (с ръчно почистване на горелката), от 15, 20, 25 и 35kW.

Необходимо ли е подаване на свеж въздух за работата на котела?

Котелът Kepo е голям консуматор на кислород, поради което е
необходимо да се осигури достатъчно количество свеж въздух.
В котелното помещение е необходимо да се направи отвор от наймалко 100 cm² в долната зона на помещението. Желателно е да се направи вентилационен отвор и в горната зона на помещението.

Необходим ли ми е комин?

Необходимо е котелът да се свърже с изолиран комин с минимална височина 3m и минимален диаметър ø130mm. В производствената си програма Kepo има и монажни изолирани комини от неръждаема стомана, така че можете да се свържете с нас за по-подробна информация.

Никак не трябва да отвеждате димните газове с неизолирани тръби от външната страна на стената или от изолираното пространство. Това ще доведе до кондензация и ще попречи на работата на котела и на изхода на димните газове.

Котелът има ли възможност за автоматична работа?

Да, котелът има възможност за автоматична работа, която може да се регулира по два начина, чрез автоматичното управление на котела или чрез стайния термостат.

Какъв е обемът на резервоара за пелети?

  • АЦ/МЦ 15 - 40kg
  • АЦ/МЦ 20 - 62kg
  • АЦ/МЦ 25 - 75kg
  • АЦ/МЦ 35 - 120kg

В какъв интервал от време се почиства котелът?

Почистването на котела може да бъде редовно и общо, а интервалът варира в зависимост от консумацията. Редовното е в интервала от 3 до 7 дни, а общото веднъж годишно. Поддръжката на котела влияе върху
консумацията на пелети и надеждната работа. Най-честата причина за самоизключване на котела е задръстването поради лошото качество на пелетите и нередовната поддръжка.

Колко важно е качеството на пелетите за правилното функциониране на котела?

Това е един от най-важните фактори за правилното функциониране на котела. Параметрите се регулират в зависимост от конкретните условия и котелът се пуска в експлоатация. Когато
параметрите се съгласуват с Вашия комин и захранването с кислород, следващото нещо, от което зависи правилното функциониране на котела, са пелетите.

Качествените пелети са най-евтините пелети! Чрез използването на качествени пелети ще избегнете:

  • многобройните идвания и разходите за сервизиране
  • самоизключването на котела поради лошо горене в горелката
  • големите пепелни отлагания в димоходните канали и много по-често почистване на котела от очакваното
  • по-голямата консумация на пелети

Пелетният котел работи на принципа на контролирано горене и следователно пелетите трябва да са с добро
качество, за да може котелът да функционира безпрепятствено и икономично.

Top